Huiswerkhulp gezocht voor diverse kinderen

Vacature

Huiswerkhulp gezocht voor diverse kinderen

Omschrijving

Binnen onze logopediepraktijk zien wij kinderen van 0 t/m 18 jaar met o.a. problemen in de uitspraak van klanken, taal (het begrijpen van opdrachten of verhalen, de woordenschat of het maken van zinnen) en lezen of spellen. Kinderen komen een keer per week 30 minuten naar logopedie en moeten dit thuis herhalen. Soms is oefenen thuis niet mogelijk wegens persoonlijke omstandigheden of een laag Nederlands taalniveau. Wij zoeken vrijwilligers die wij kunnen koppelen aan een kind om een paar keer per week met dit kind de logopedie-oefeningen te herhalen. Bij reactie op de vacature zullen we met u kijken welk kind past bij u gezien de problemen, woonwijk en duur en frequentie van oefenen.


Wat zoeken wij?

Wij zoeken jongeren of volwassenen die gedurende het behandeltraject de oefeningen van logopedie bij het kind thuis willen herhalen. Vaak duurt een traject 3 tot 6 maanden, soms langer. Het oefenen moet meestal zo'n 3 keer per week ongeveer 20 minuten gebeuren.


Wat bieden wij

Wij bieden vanuit onze gezellige praktijk de logopedie-oefeningen die het kind wekelijks meekrijgt in een oefenmap. We kunnen extra uitleg hierin opschrijven of communiceren via mail, telefonisch of met filmpjes. Ook mag je, indien dit nodig is en ouders toestemming geven, aanwezig zijn bij de logopedische behandeling om hier een indruk van te krijgen.

Tijden

In overleg

Overige informatie

Als je op onze vacature reageert, zullen we kijken of op dit moment een kind begeleiding nodig heeft. Als dat niet het geval is, zullen we je gegevens noteren en contact opnemen wanneer een kind is aangemeld dat je hulp kan gebruiken.

Einddatum vacature

24-02-2022

Paramedisch Kindercentrum Alles Kids - Logopedie

Paramedisch Kindercentrum Alles Kids - Logopedie

De logopedisten van ons kindercentrum zien kinderen van 0 t/m 18 jaar met problemen in de spraak, taal, stem of geletterdheid. In de logopediepraktijk vindt wekelijks 30 minuten behandeling plaats. Thuis dient het huiswerk te worden herhaald voor het inoefenen van de vaardigheden. Soms blijkt dit niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld wegens een taalbarrière of de thuissituatie. Daarom zoeken we vrijwilligers die het huiswerk dat de logopedist meegeeft kan herhalen met het kind. Concreet betekent dit: gedurende een afgebakende periode (bijvoorbeeld 2 tot 6 maanden) bij voorkeur 3 keer per week ongeveer 20 minuten met een kind in diens thuissituatie oefenen. We koppelen graag een vaste vrijwilliger aan een kind.

Deel deze vacature!